Historia polskiej flagi

flaga Polski

Polska flaga towarzyszy nam w różnego rodzaju sytuacjach. Spotkać można się z nią przy okazji obchodzenia świąt państwowych, w trakcie zawodów sportowych lub też odwiedzając budynki instytucji publicznych. Każdy doskonale wie, jak wygląda polska flaga. Jaka jest jednak jej historia? Dlaczego pojawiła się na niej barwa biała oraz czerwona? Czy flagi państwowe stanowią ważny element dla obywateli?

Geneza polskiej flagi

Polska flaga zmieniała swój wygląd już od czasów średniowiecza. Początkowo z Polską związany był karmazyn. Kolor kojarzony był z symbolem bogactwa, a uzyskiwało się go z wyjątkowo drogiego barwnika. Wobec tego na taką chorągiew mogli sobie pozwolić jedynie zamożni mieszkańcy. Kiedy flaga stała się bardziej popularna, wówczas jej odcień został zmieniony na tańszy, czerwony kolor. Pierwsze polskie sztandary koloru czerwonego, posiadały wyszyty wizerunek białego orła. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, która złożona była z Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, posiadała sztandar składający się z trzech pasów. Na górze oraz na dole znajdował się pas czerwony, natomiast pośrodku pas w kolorze białym. Zamiast białego orła, widniał Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na czterodzielnej, czerwonej tarczy, znajdował się naprzemiennie Biały Orzeł i biała Litewska Pogoń. 

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 przyjęto, że kolorami polskiej flagi będą biały i czerwony. Jednocześnie miała ona stanowić dwa podłużne równoległe pasy. Kolor biały miał znajdować się na górze, natomiast czerwony na dole. Z biegiem lat zmieniał się również odcień czerwieni na fladze. Jeszcze w 1921 roku czerwień była karmazynowa, jednak po upływie sześciu kolejnych lat wydane zostało rozporządzenie zmieniające, w którym karmazyn został zamieniony na cynober. Po wojnie władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przyjęły w 1955 roku Dekret dotyczący wyglądu flagi, który obowiązywał aż do 1980 roku. W tym czasie kolor czerwony był odcieniem cynobru. Następnie zmieniono jego odcień, który określony został według współrzędnych trójchromatycznych w przestrzeni CIELUV.

Kolorystyka flagi i jej znaczenie

Flagi państwowe posiadają swoje reprezentacyjne kolory oraz symbole. Wiążą się one z ważnymi dla danego kraju wartościami i tradycjami. To samo dotyczy również flagi Polski. Posiada ona dwa równoległe pasy o tej samej szerokości, na których widnieje biel oraz czerwień. Kolor flagi odzwierciedla barwy godła narodowego, czyli białego orła na czerwonym tle.

Znajdujący się na polskiej fladze kolor biały, wykorzystywany jest do oznaczania odcienia srebra. Może on również przedstawiać wodę. Uważa się, że cechami tej właśnie barwy jest czystość i niepokalanie. Z kolei czerwony kolor jest znakiem ognia i krwi. Symbolizuje on także takie cnoty, jak odwaga i waleczność. Kolory, które znajdują się na polskiej fladze, są bardzo ważnym symbolem naszej historii, kultury oraz wartości, którymi powinni w swoim życiu kierować się jego obywatele.

Prawo o fladze

Wszelkie kwestie związane z polską flagą, jej wyglądem, zasadami użytkowania oraz obowiązkami stawianym wobec organów państwowych i obywateli, zostały uregulowane w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Według przepisów obowiązującego prawa, symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną, a otaczanie ich czcią oraz szacunkiem, jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Dodatkowo 2-go maja obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie wtedy można okazać jej szacunek, poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu. 

Wysokiej jakości flagi

Flagi państwowe powinny być ważnym elementem dla obywateli każdego kraju. Warto o nich pamiętać i celebrować święta państwowe oraz ważne dla siebie chwile z ich udziałem. Wysokiej jakości flagi nabyć można w Bielsku-Białej dzięki szerokiej ofercie firmy Reklama 3000. W asortymencie znajdują się dwustronne flagi państwowe, które wykonane zostały z najlepszej jakości materiałów. Dodatkowo można zamówić je w różnych wymiarach, przez co spełnią one oczekiwania każdego odbiorcy.